Somos pioneiros neste tipo de cerramentos para ventilación, ideal para naves gandeiras

Para ventilar a súa granxa e non lle entre o vendaval nin a choiva, instalamoslle unha cortina perforada, enrollable, con motor ou manual

Por grande que sexa a fachada pode tela aberta ou cerrada total ou parcialmente con simplemente darlle a un botón, e asi ventila o que necesite